top of page

Mollify 360 = onboarding + learning

Onboarding 360

Ge era nyanställda en riktigt bra start och förutsättningarna att komma in i sina nya arbetsuppgifter. Effektivt, tryggt och kvalitetssäkrat! 

Skräddarsydd e-learning

Vi digitaliserar era befintliga interna utbildningar eller skapar skräddarsydda utbildningar inom exempelvis arbetsmiljö eller självledarskap. 

Digital handbok 

Vi tar fram digitala handböcker, t.ex. för medarbetare och chefer. Här kan vi samla information kring exempelvis anställning, lön, förmåner, arbetsmiljö, blanketter och olika processer.

Vi erbjuder en helthetslösning inom kompetensutveckling för er organisation. Ni kan fokusera på er verksamhet - så tar vi hand om lärandet! 

bottom of page