top of page

"The ability to simplify means to eliminate the unnecessary so that the necessary may speak"

Hans Hofmann

Våra kunder

8.png

Uppdrag:

Omvandling av befintligt kursmaterial till målgruppsanpassad onboarding för nya medarbetare på Harrys.

9.png

Uppdrag:

Stöd vid upphandling och implementering av LMS.

Projektledning, rådgivning, kartläggning av processer kopplade till utbildning och onboarding.

10.png

Uppdrag:

Projektledning vid implementering av Microsoft 365 och migrering av gemensamma filer. Utbildning och support till användare och framtagande av guider.

11.png

Uppdrag:

Projektledning vid produktion av digitala läromedel.

  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page